Kurs Programowania Kraków | Kursy Programowania Kraków | Kurs Programowania Od Podstaw| Gregory & Monsters

Kurs Programowania Kraków

w Gregory & Monsters

Poznaj nasze kursy

Kurs Programowania Od Podstaw Kraków

Nauka programowania nigdy nie należała do łatwych. Każdy chcący aby rozpocząć kurs programowania od podstaw powinien być przygotowany na dość sporą ilość materiału oraz dynamiczną naukę łączenia technologii.


Nasze kursyCard image cap

Front-End

Czas trwania: 3 miesiące

HTML/CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery, MVC Core, Angular

Strona Kursu →
Card image cap

Full-Stack

Czas trwania: 6 miesięcy

HTML/CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery, MVC

SQL, C#, MVC Core, Angular

Strona Kursu →
Card image cap

Back-End

Czas trwania: 3 miesiące

SQL Server, C#,
MVC Core / Angular

Strona Kursu →
Card image cap

Front-End in English

Lasts: 3 months

HTML/CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery, MVC

Course Page →

Spośród wielu ofert pracy na rynku polskim oraz zagranicznym zdecydowanie dominują te, które dotyczą stanowisk Full-Stack. Dzieje się tak dlatego ponieważ programista posiadający umiejętności full-stack (łączące front-end oraz back-end) może być przydzielany do grup projektowych zarówno po stronie front-end jak i back-end. Manager'owie zespołów doceniają taki zestaw umiejętności i często zatrudniają programistów o szerokim wachlarzu umiejętności.

Kurs Programowania Kraków Full-Stack został podzielony na dwie części, z których pierwsza dotyczy technologii front-end: HTML/CSS, Bootstrap, Javascript oraz jQuery wraz z Angular lub React.js oraz back-end: C#, SQL, MVC.NET. Takie zestawienie stanowi podstawowy zakres umiejętności programisty full-stack.

Wszelkiego rodzaju projekty typu web lub mobile korzystają właśnie z wyżej wymienionych technologii. Oczywiście poziom opanowania każdej z nich stanowi tutaj najcenniejszą wartością dla przyszłego pracodawcy. Kurs Programowania Full-Stack jest kursem bardzo intensywnym i pomimo dość długiego okresu trwania (ok. 6 miesięcy) bez dodatkowego zangażowania studenta w postaci pracy własnej, może nie być wystarczajym do osiągnięcia zadawalających poziomów np. dla stanowiska Junior Developer lub Junior Programmer.